QC Hồ sơ

Chúng tôi đã thiết lập hệ thống quản lý kiểm soát chất lượng toàn diện, để đảm bảo tất cả các sản phẩm chúng tôi cung cấp và xuất xưởng đều có chất lượng cao, Hệ thống bao gồm bên dưới

 

Hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt

 

Chúng tôi thực hiện kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt đối với toàn bộ quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm, xác minh và thử nghiệm, cung cấp nguyên liệu, quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, đóng gói, tiếp thị và bán hàng, dịch vụ và bảo trì, và thực sự thực hiện quản lý chất lượng đến từng nhân viên, mọi ngóc ngách , mọi chi tiết và không ngừng tối ưu hóa và cải tiến