Shenzhen Adtek Technology Co., Ltd.
Công ty
Sản phẩm
Dây vá MPO MTP
Dây cáp quang
Dây vá sợi quang chế độ đơn
Dây vá sợi quang đa chế độ
Cáp quang chủ động
Cáp gắn trực tiếp
Bộ ghép kênh phân chia theo bước sóng
Bảng vá sợi quang
bộ chuyển đổi sợi quang
Cassette sợi quang
Dây vá đồng
Bảng vá đồng
Giắc cắm Keystone Ethernet
Cáp Ethernet Lan